فرم زرین پال

"(الزامی)" indicates required fields

اطلاعات هویتی

نام و نام خانوادگی:(الزامی)
تاریخ تولد:(الزامی)
دقت کنید که باید مالکیت شماره برای شما باشد. درگاه بانکی، شماره ملی و شماره موبایل را باهم تطبیق می دهد و اگر سیم کارت به نام خودتان نباشد درخواست درگاه رد خواهد شد و پیگیری مجدد مستلزم پرداخت هزینه می باشد; لذا نهایت دقت را اعمال کنید.
آدرس محل سکونت(الزامی)
آدرس و کد پستی همخوانی داشته باشد.

اطلاعات حساب بانکی

بارگزاری مدارک

Accepted file types: jpg, png, jpeg, bmp, heic, svg, tiff, webp, pdf, Max. file size: 20 MB.
در صورت داشتن کارت ملی کاغذی ، عکس صفحه اول شناسنامه خود را بارگذاری کنید.
Accepted file types: jpg, png, jpeg, bmp, heic, svg, tiff, webp, Max. file size: 20 MB.
راهنمای فرم احراز هویت زرین پال

قوانین را میپذیرم(الزامی)