فرم آیدی پی

"(الزامی)" indicates required fields

اطلاعات هویتی

نام و نام خانوادگی:(الزامی)
اگر تاریخ تولد شما بعد از 1368/01/01 است نیاز به پر کردن این فیلد نمی باشد
در صورت داشتن کارت ملی کاغذی ، عکس صفحه اول شناسنامه خود را بارگذاری کنید.
Accepted file types: jpg, png, jpeg, bmp, heic, svg, tiff, webp, Max. file size: 20 MB.
تاریخ تولد:(الزامی)

اطلاعات تماس

دقت کنید که باید مالکیت شماره برای شما باشد. درگاه بانکی، شماره ملی و شماره موبایل را باهم تطبیق می دهد و اگر سیم کارت به نام خودتان نباشد درخواست درگاه رد خواهد شد و پیگیری مجدد مستلزم پرداخت هزینه می باشد; لذا نهایت دقت را اعمال کنید.
آدرس محل سکونت:(الزامی)

اطلاعات حساب