سایت TBCNUTS

ترکیب رنگ زنده

با توجه به نوع محصولات دقت شده که از رنگ های زنده و زندگی بخش در سایت استفاده شود.

بخش محصولات

معرفی کلی محصولات به دلیل اینکه مشتریان درگیری بیشتری با مطالب سایت داشته باشند.

توضیحات درباره کیفیت کار شرکت

توضیحاتی درباره کیفیت کار شرکت با استفاده از تصاویر جذاب.

صفحه درباره ما

برای این سایت صفحات درباره ما و تماس با ما به صورت حرفه ای طراحی شده است. در طراحی از تصاویر مختلف و با کیفیت استفاده کردیم تا چشم مخاطب خسته نشود.