Dietitianpoint

سربرگ

استفاده از عکس جذاب و متن  جذب کننده در سربرگ سایت.

خدمات

نمایش محبوب ترین برنامه ها در بخشی از سایت.

معرفی کلی

معرفی کلی خدماتی که در سایت ارایه می شود.

فرم ارتباطی

قرار دادن فرم برای دریافت پرسش های کاربران.

نظرات

قرار دادن نظرات و رضایت های کاربران.

درباره ما

در این بخش اهداف قرار داده شده است و استفاده از اسلایدر جلوه زیبایی به این بخش داده است.

ارتباط

در این صفحه تمامی راه های ارتباطی  قرار داده شده است که کاربر میتواند با یک کلیک با مدیر سایت در ارتباط باشد.