موشن گرافی سالن زیبایی کمند

این موشن گرافی به صورت اختصاصی برای سالن زیبایی کمند طراحی و ساخته شده و به طور کلی به بیان خدمات این سالن زیبایی می پردازد.