موشن گرافی سامانه پیامک لند قسمت اول

این موشن گرافی به صورت اختصاصی برای سامانه پیامک لند طراحی و ساخته شده و به طور کلی به بیان امکانات و خدمات این سامانه می پردازد.