موشن گرافی سامانه پیامک لند قسمت دوم

این موشن گرافی به صورت اختصاصی برای سامانه پیامک لند طراحی و ساخته شده و به ادامه بیان خدمات این سامانه می پردازد.